FAQ - Veelgestelde vragen

Terug naar hoofdpagina

1. Vanwaar komt het woord acupunctuur?
2. Hoelang bestaat acupunctuur?
3. Bestaan er geschriften uit die tijd?
4. Hoe werd deze geneeswijze onderwezen?
5. Hoe is men gekomen tot de medische kennis?
6. Wat is er nog fundamenteel verschillend met de westerse benadering?
7. Hoe gedraagt die energie zich in de mens?
8. Zijn er verschillende gradaties in ziekten?
9. Zijn er verschillende soorten energie?
10. Welk principe schuilt achter energiecirculatie?
11. Hebben die 5 bewegingen een rechtstreeks verband met de mens?
12. Waar komt onze energie vandaan?
13. Hoeveel meridianen zijn er?
14. Wat zijn nu eigenlijk acupunctuurpunten?
15. Welke groepen van ziekten onderscheidt men?
16. Stelt men een diagnose op dezelfde wijze als in de westerse geneeskunde?
17. Hoe diep steekt men de naalden?
18. Zijn er nevenverschijnselen?
19. Wat kan men zoal behandelen?
20. Zijn er tegenindicaties?
21. Welke soort naalden worden er gebruikt?
22. Wordt acupunctuur terugbetaald door de ziekteverzekering?
23. Hoe lang duurt een behandeling gemiddeld?
24. Moet je in de heilzame kracht van acupunctuur geloven?
25. Welk resultaat mag je verwachten?
26. Moet een acupuncturist steeds zijn eigen diagnose stellen of kan er worden voortgegaan op een eerder gestelde, 'Westerse' diagnose?
27. Kan een acupuncturist een juiste diagnose stellen zonder de hulp van moderne hulpmiddelen?


1. Vanwaar komt het woord acupunctuur?
Van het Latijnse woord acus (scherp, naald) en punctura (doorboren).


Naar boven - Terug naar hoofdpagina

2. Hoelang bestaat acupunctuur?
De grondslag van deze geneeswijze werd meer dan 2000 jaar geleden gelegd in opdracht van de Chinese keizers FU SHI, PA KUA en HUANG TI.


Naar boven - Terug naar hoofdpagina

3. Bestaan er geschriften uit die tijd?
Ja, keizer Huang Ti gaf de opdracht om alle kennis te verzamelen in het klassiek boek "Huang Ti Nei Jing", het boek over inwendige ziekten, bestaande uit twee delen: Su Wen en Ling Shu.


Naar boven - Terug naar hoofdpagina

4. Hoe werd deze geneeswijze onderwezen?
De overlevering van de medische kennis gebeurde van vader op zoon of van leermeester op leerling.


Naar boven - Terug naar hoofdpagina

5. Hoe is men gekomen tot de medische kennis?
Jarenlang heeft men zieken en ziektepatronen minutieus geobserveerd en te boek gesteld. Het systeem heeft dus een empirische of proefondervindelijke grondslag.


Naar boven - Terug naar hoofdpagina

6. Wat is er nog fundamenteel verschillend met de westerse benadering?


Naar boven - Terug naar hoofdpagina

7. Hoe gedraagt die energie zich in de mens?
Er bestaat in het menselijk wezen een netwerk van energiebanen, ook meridianen genoemd, waarin alle energie zich evenwichtig en harmonisch beweegt.
Wanneer de energie uit balans is gebracht, ontstaan er wanverhoudingen: ergens heeft men teveel, ergens tekort aan energie of circuleert de energie niet meer (=stagnatie). Die wanverhoudingen leiden tot pijn en / of ziekte.


Naar boven - Terug naar hoofdpagina

8. Zijn er verschillende gradaties in ziekten?
Ja, een ziekte begint steeds met energetische fouten. Wanneer hieraan niet verholpen wordt, leidt dit tot fouten in de lichaamsfuncties. Blijven dezen lang genoeg bestaan, dan treden organische letsels op.
Energetische fout => verstoorde lichaamsfunctie => organisch letsel.

Naar boven - Terug naar hoofdpagina

9. Zijn er verschillende soorten energie?
Er zijn globaal twee groepen: de yang-energie en de yin-energie. Yin en yang zijn bepalingen van zowel tegenstrijdige als complementaire begrippen. Ze zijn elkaars tegenpool, maar kunnen toch niet zonder elkaar bestaan (contraria sunt complementa). In alle yin zit een beetje yang en in alle yang een beetje yin. Er is geen nacht zonder dag, geen schaduw zonder zon, geen winter zonder zomer.


Naar boven - Terug naar hoofdpagina

10. Welk principe schuilt achter energiecirculatie?
Om het evenwicht van de energie te kwalificeren spreekt men van de 5 energiebewegingen of 5 elementen.
Naar boven - Terug naar hoofdpagina

11. Hebben die 5 bewegingen een rechtstreeks verband met de mens?
Elke beweging of element heeft een aantal correspondenties of overeenkomsten met organen, weefsels, zintuigen, gemoedstoestand, smaak, kleur, gevoeligheid voor klimaat.
HOUT: lever/galblaas, spieren, zicht, woede, zuur, groen, wind
VUUR: hart en bloedvaten, dundarm, huidstint, spraak, vreugde, bitter, rood, hitte
AARDE: maag/milt, bindweefsel, lippen, smaak, obsessie, zoet, geel, vocht
METAAL: long/dikke darm, huid, huidharen, reuk, droefheid, wit, droogte
WATER: nier/blaas, gebeente, hersenen, hoofdharen, gehoor, angst, zout, zwart, koude
Naar boven - Terug naar hoofdpagina

12. Waar komt onze energie vandaan?
Bij onze geboorte krijgen we van onze ouders een hoeveelheid energie mee. In het westen noemt men dat genetische of aangeboren energie. De Chinezen noemen het Yuan Qi (Qi = energie). Dit is onze constitutie. De energie in de meridianen (Ying Qi) wordt opgebouwd door voedsel (Gu QI) en zuurstof. Aan de oppervlakte van ons lichaam stroomt de Wei Qi, de verdedigingsenergie.


Naar boven - Terug naar hoofdpagina

13. Hoeveel meridianen zijn er?
12 hoofdmeridianen, genaamd naar de 12 organen. 8 extra- of wondermeridianen en een aantal secundaire meridianen.


Naar boven - Terug naar hoofdpagina

14. Wat zijn nu eigenlijk acupunctuurpunten?
De acupunctuurpunten zijn welbepaalde plaatsen op de meridianen, waar men het beste effect kan uitoefenen op de circulatie en de balans van de energie. Die punten hebben slechts een doormeter van +/- 1 mm en moeten bijgevolg zeer nauwkeurig opgezocht worden voor de behandeling. Elke meridiaan heeft zijn specifiek aantal punten.


Naar boven - Terug naar hoofdpagina

15. Welke groepen van ziekten onderscheidt men?
Er zijn twee grote groepen:
Ziekten met uitwendige oorzaken zoals klimaatsinvloeden (kouvatten), infecties enz. De oorzakelijke factor dringt in de mens binnen van oppervlakkig naar diep. Hoe dieper, hoe zieker.
Ziekten met inwendige oorzaken: aanleg, verkeerde voedings- of levensgewoonten, stress. Hierdoor verliezen de 5 elementen hun evenwicht.


Naar boven - Terug naar hoofdpagina

16. Stelt men een diagnose op dezelfde wijze als in de westerse geneeskunde?


Naar boven - Terug naar hoofdpagina

17. Hoe diep steekt men de naalden?
Naargelang de plaats varieert de diepte van enkele millimeters tot enkele centimeters.
Voelt men daarbij iets?
Het inbrengen van de naald voelt men nauwelijks. Wanneer de naald op de juiste diepte zit, past de therapeut een naaldtechniek toe. Dit geeft hetzij een elektrisch schokje, hetzij een zwaartegevoel. Dat noemen de Chinezen 'Deqi' en dit is ook noodzakelijk om invloed uit te oefenen op een acupunctuurpunt.


Naar boven - Terug naar hoofdpagina

18. Zijn er nevenverschijnselen?
Zelden. Soms kan een nerveus persoon bij een eerste acupunctuurbehandeling even misselijk worden. Uw ervaren therapeut zal dit onmiddellijk verhelpen.


Naar boven - Terug naar hoofdpagina

19. Wat kan men zoal behandelen?


Naar boven - Terug naar hoofdpagina

20. Zijn er tegenindicaties?
Bij zwangerschap zijn bepaalde acupunctuurpunten verboden, bij menstruatie vermijdt men best sommige punten. Een degelijk opgeleid therapeut biedt u de beste garanties voor een veilige en doeltreffende behandeling.


Naar boven - Terug naar hoofdpagina

21. Welke soort naalden worden er gebruikt?
Erkende BAF-acupuncturisten werken tegenwoordig enkel met steriele wegwerpnaalden en niet meer met naalden die hergebruikt worden.


Naar boven - Terug naar hoofdpagina

22. Wordt acupunctuur terugbetaald door de ziekteverzekering?
Reeds heel wat ziekenfondsen en verzekeringen betalen acupunctuur terug.
(Liberaal ziekenfonds, onafhankelijk ziekenfonds, neutraal ziekenfonds, ...)


Naar boven - Terug naar hoofdpagina

23. Hoe lang duurt een behandeling gemiddeld?


Naar boven - Terug naar hoofdpagina

24. Moet je in de heilzame kracht van acupunctuur geloven?
Acupunctuur is snel werkzaam bij baby's en zelfs bij dieren. Aangezien een baby of een paard uiteraard niet specifiek in acupunctuur 'gelooft', heeft het dus hoegenaamd niets met 'geloof in acupunctuur' te maken.
Voor 1/3 van de wereldbevolking is TCG en acupunctuur 'eerstelijnsgeneeskunde', een geneeswijze die al eeuwenlang zijn deugdelijkheid bewezen heeft. Alhoewel de werking van acupunctuur nog niet volledig achterhaald is, is het ondertussen voldoende bewezen dat er reproduceerbare, biologische veranderingen optreden wanneer een naald in een acupunctuurpunt wordt gestoken. Recente studies hebben kunnen bewijzen dat er neurotransmitters in de hersenen vrijkomen na het inbrengen van naalden in acupunctuurpunten.


Naar boven - Terug naar hoofdpagina

25. Welk resultaat mag je verwachten?
Afhankelijk van de aard van de aandoening zal je meer of minder behandelingen nodig hebben om beterschap te bekomen. Het is evident dat bv. spierpijn vaak sneller te genezen is dan bv. chronisch vermoeidheidssyndroom. Vaak geldt wel volgende regel: 'Hoe acuter de klacht, hoe sneller er resultaat bereikt wordt.'
Let wel: zoals eender welke andere geneeskundige behandeling kan ook acupunctuur nooit 100% zekerheid geven op genezing.


Naar boven - Terug naar hoofdpagina

26. Moet een acupuncturist steeds zijn eigen diagnose stellen of kan er worden voortgegaan op een eerder gestelde, 'Westerse' diagnose?


Naar boven - Terug naar hoofdpagina

27. Kan een acupuncturist een juiste diagnose stellen zonder de hulp van moderne hulpmiddelen?
De acupuncturist is perfect uitgerust om een energetische diagnose te stellen. Een goede acupuncturist zal echter niet aarzelen om iemand door te verwijzen voor verder onderzoek indien nodig. Doorverwijzing naar huisarts of dokters-specialisten kan nodig zijn om bepaalde ziektebeelden te bevestigen of uit te sluiten. Bloedonderzoek, EMG, scan, e.d. hebben hun nut al lang bewezen. Het zou dom zijn om hier, indien nodig, geen gebruik van te maken!

Naar boven - Terug naar hoofdpagina